Maria Ohlin

Maria Ohlin

f.1962, advokat

Maria arbetar i huvudsak med familjerätt och brottmål, både som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Efter att ha tagit sin jur. kand vid Lunds Universitet gjorde hon  tingstjänstgöringen  vid tingsrätten i Halmstad och vid länsrätten (numera förvaltningsrätten) i Malmö. Åren 1991-1993 arbetade Maria som biträdande jurist vid en advokatbyrå i Malmö för att därefter arbeta med juridisk rådgivning i egen verksamhet. Hon är sedan år 1999 ledamot av advokatsamfundet. Under åren 2009-2012 var Maria delägare i advokatbyrån Luterkort i Malmö.

Utöver juridiken är Maria intresserad av psykologi och konflikthantering. Därför blev det naturligt för henne att tidigt specialisera sig inom familjerätten. Eftersom det är mycket känslor inblandade i dessa ärenden är det viktigt att klienterna känner trygghet och förtroende för sitt ombud. Då är Marias kompetens och mångåriga erfarenhet av stort värde för klienten.

 

Jenny Fugleberg

Jenny Fugleberg

f. 1971, advokat

Jenny arbetar i huvudsak med brottmål och då både som offentlig försvarare, målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Jenny har ett stort intresse, särskild kompetens och erfarenhet av ärenden som rör våld och övergrepp inom familjen.

Efter avslutade juridikstudier i Lund 1998 med specialinriktning inom straffrätten i ämnet våld och sexuella övergrepp började Jenny att arbeta som biträdande jurist i Malmö för att sedan fortsätta inom statliga verksamheter. År 2000 deltog Jenny i det projekt, inom Malmö stad, som kom att utmynna i det som idag är Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och barn.

Jenny besitter också specialistkompetens inom rättsområdet arbetsrätt och då främst inom personaljuridiken. Jenny företräder både arbetsgivare och arbetstagare i arbetsrättsliga ärenden och tvister. Hon är också en uppskattad föreläsare och har under åren utbildat tusentals chefer och medarbetare i arbetsrätt, både inhouse hos klienter och vid Lunds Universitet.

År 2007 startade Jenny en egen juridisk byrå inriktad på brottmål och arbetsrätt som sedermera, tillsammans med Maria Ohlin, kom att utvecklas till det som idag är Ohlin Fugleberg Advokater.

 

IMG_0538-web

Claes Kronström

f. 1951, advokat

Claes arbetar i huvudsak med brottmål, ekonomisk familjerätt och tvistemål inom entreprenadområdet.

Efter jur. kand. och ekonomexamen vid Lunds Universitet fullgjorde han sin tingsmeritering vid Trelleborgs tingsrätt. Mellan åren 1981 och 1989 arbetade han som kommun- och stadsjurist i ett par Skånska kommuner varefter han bedrev egen verksamhet i egen juridisk byrå med inriktning på inkassoverksamhet till 1998.

Efter en kort sejour som bolagsjurist blev han medlem i Sveriges Advokatsamfund år 2000. Härefter var han delägare i en advokatbyrå i Landskrona och en i Malmö fram till 2014.

Claes har bred erfarenhet från olika områden i den praktiska juridiken. Denna erfarenhet kommer ofta väl till pass även inom de rättsområden han i huvudsak arbetar inom idag.

 

Johanna_Nordgard

Johanna Nordgård

född 1978, advokat

Johanna arbetar i huvudsak inom rättsområdena fastighetsrätt, entreprenadrätt och allmän affärsjuridik med inriktning på tvistlösning och processrätt.

Efter jur. kand. vid Lunds Universitet 2005 fullgjorde hon sin tingsmeritering vid Lunds tingsrätt och har därefter arbetat på advokatbyrå.

.