Familjerätt

Familjerätt

Någon gång i livet behöver vi alla hjälp med familjejuridiska frågor. Det kan vara i samband med att  vi flyttar ihop med någon eller gifter oss. Då kan vi behöva hjälp med  tex samboavtal, äktenskapsförord eller testamente.

Vid en separation eller skilsmässa kan vi behöva hjälp med hur boet ska delas och hur frågor kring barnen ska lösas, tex med  vårdnaden, umgänget och underhållsbidrag .

Efter en anhörigs dödsfall kan det uppstå frågor kring bouppteckningen och hur boet  ska delas.

Vi biträder våra klienter i dessa frågor både i och utanför domstol.  Vi får också uppdrag, direkt från domstolen, som bodelningsförrättare, boutredningsman, skiftesman mm..