Brottmål

 

Offentlig försvarare

Om du blir misstänkt för ett brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare som tillvaratar dina intressen under polisens förundersökning och under rättegången. Den offentliga försvararen utses av domstolen men du har, med vissa begränsningar, möjlighet att begära att en viss advokat utses till din försvarare.

Vi får våra uppdrag som offentlig försvarare dels direkt från domstolen dels efter särskild begäran från den misstänkte.

Den offentliga försvararen får betalt av staten. Den som tjänar mycket pengar kan dock bli återbetalningsskyldig för delar av den offentliga försvarens arbete.

Målsägandebiträde

Om du varit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar dina intressen under polisens förundersökning och under rättegången. Målsägandebiträdets uppgift är också att ge dig stöd och hjälp under hela processen samt rikta eventuella skadeståndskrav mot den som utfört brottet.

Ett målsägandebiträde utses av domstolen men du har stora möjligheter att påverka  att en viss advokat utses till ditt målsägandebiträde.

Vi får våra uppdrag som målsägandebiträde direkt från domstolen men också efter en särskild begäran från den som drabbats av brottet.

Målsägandebiträdet får betalt från staten. Därför är det kostnadsfritt för dig som är målsägande.

 .