Arbetsrätt

Frågor av arbetsrättslig karaktär uppkommer dagligen hos alla arbetsgivare.
I ansvaret att leda och fördela arbetet ingår det naturligt att fatta beslut i viktiga personalfrågor.

Ibland är det enklare frågor, som med lätthet går att hantera, andra gånger är det mer komplexa situationer som kräver
eftertänksamhet och erfarenhet. Om det blir fel riskerar företaget att tvingas betala skadestånd på allt från några tusen
till i värsta fall hundratusentals kronor.

Ohlin Fugleberg Advokater  lämnar råd i alla typer av arbetsrättsliga ärenden och biträder klienter vid förhandlingar och tvister.

Exempel på frågor som kan bli aktuella:

– Vilka krav kan jag ställa på min personal?
– Om en medarbetare eller chef missköter sig, vad gör jag som chef?
– Vad är skillnaden mellan en erinran och en varning? När lämnas sådana?
– Vad gäller om jag vill säga upp en medarbetare för att denne missköter sig?
– Vad är skillnaden mellan en uppsägning och ett avsked? Vilken formalia gäller?
– Vad händer om mitt företag tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist?
– Gäller samma regler för de som inte är med i facket som för alla andra?
– När måste jag MBL-förhandla? Vad händer om jag vägrar?.